logo
    از سایت: درگاه پاسخگویی به مسایل دینی (http://www.porsojoo.info)

لطفاً در مورد زنا توضیح دهید. منظور آن زنایی که در قرآن آمده و باید صد تازیانه بخورد چیست؟ نزدیکی با دختران چه حکمی دارد؟ در مورد لواط هم توضیح دهید.

توسط: modir
تاریخ: 28/9/1385

زنا عبارت است از مباشرت و نزدیکی مرد و زن نامحرم، بدون عقد ازدواج دائم یا غیر دائم. اگر مرد و زنی که مجرّد باشند و یا همسر داشته باشند، ولی به همسر دست رسی نداشته باشند، دچار عمل زنشت زنا شوند، بعد از اثبات در دادگاه نزد قاضی عادل محکوم به صد ضربه شلاق می شوند. اگر مرد و زنی با در اختیار داشتن همشر مشروع مرتکب گناه زنا شوند،‌ در صورت اثبات نزد قاضی، محکوم به رَجْم (سنگسار) می شوند. شرایط اجرای حدّ الهی بر مرتکب این گناه،‌ بلوغ و عقل و دیگر شرایطی است که در کتاب های فقهی آمده است.زنا با دختر باکره با شرایط مذکور موجب حد می شود. ماهیّت زنا با دختر و غیر دختر فرقی نمی کند. منظور از زنایی که موجب صد تازیانه می شود و در قرآن آمده است،‌ زنای غیر محصنه است؛ یعنی زنای مرد و زنی که یا همسر ندارند یا همسر دارند،‌ ولی در اختیارشان نیست.[4] "الزانیة و الزانی فاجلدوا کلّ‌ واحدٍ منهما مأنة جلده و لا تأخذکم بهما رأفة فی دین الله؛[5] زن و مرد زناکار را هر یک صد تازیانه بزنید و هرگز در مورد اجرای احکام دین رأفت به خرج ندهید".این آیه در مورد زنای غیر محصنه (زن و مرد شوهر دار) است، به قرینة روایات در موارد دیگر حکم زنا به دلیل روایات معتبر اعدام یا رجم و یا تبعید است، مثل زنای با محارم و زنای محصنه و ... .[6] لواط عبارت است از وطل و دخول یک مذکر از مذکر دیگر. اگر هر دو بالغ، عاقل و مختار باشند و نزد حاکم ثابت شود، هر دو نفر اعدام است.[7] گناه لواط از گناه زنا بدتر و شدیدتر است و عقوبت آن بیشتر است.در مذمت زنا امام امیرالمؤمنین(ع) در حدیثی می فرماید: از پیامبر(ص) شنیدم که فرمود: "در زنا شش اثر بد است. سه قسمت آن در دنیا و سه قسمت در آخرت است. امّا آن ها که در دنیا است، یکی این است که صفا و نورانیت را از انسان می گیرد و روزی را قطع می کند و تسریع در نابودی انسان ها می کند. امّا آن سه که در آخرت است،‌ غضب پروردگار،‌ سختی حساب و دخول در آتش جهنم است".[8] زنا و لواط از گناهان کبیره است و کسی که مرتکب اینها شود، دچار عقوبت های سخت الهی می گردد. قرآن می فرماید: "لا تقربوا الزنا إنّه کان فاحشة و ساء ‌سبیلا؛[9] نزدیک زنا نشوید، چرا که عمل بسیار زشتی است و راه و روش بدی است".در مذمّت لواط در قرآن از قول حضرت لوط به قومش آمده است: "أتأتون الذکر ان من العالمین؛[10] آیا در میان جهانیان شما به سراغ جنس مرد می روید و همسرانی را که خدا برای شما آفریده است رها می کنید؟!‌ شما قوم تجاوزگری هستید".هم جنس بازی و آثار شوم آن بر کسی پوشیده نیست. پیامبر اکرم(ص) فرمود: "بوی بهشت به مشام کسی که مورد هم جنس گرایی واقع می شود، نخواهد رسید".[11] [4] همان، ص 463.[5] نور (24) آیة 2. [6] تحریرالوسیله، ج 2، ص 463.[7] همان، ص 469.[8] تفسیر نمونه،‌ ج 12،‌ ص 105، به نقل از مجمع البیان، ج 6، ص 414.[9] اسراء (17) آیه 32. [10] شعراء (15) آیة‌ 165.[11] تفسیر نمونه، ج 15، ‌ص 320.


آدرس:
http://www.porsojoo.info/fa/node/62045