logo
    از سایت: درگاه پاسخگویی به مسایل دینی (http://www.porsojoo.info)

اماله چیست و چگونه انجام می شود ؟

توسط: modir
تاریخ: 28/9/1385

اماله کردن؛ یعنی، شستشوی روده‏ها به وسیله مایعاتی که خاصیت ضدعفونی و یا روان کننده دارند. در گذشته برای کسانی که دچار یبوست مزاج میشدند و یا برای تمیز کردن روده‏ها، از اَنگل‏ها و... تنقیه به وسیله مایعاتی مانند آب صابون و یا برخی روغن‏ها تجویز میشد، امروزه نیز برای شستشوی معده‏ها و روده‏ها و در عکس‏برداری و... از داروها و مواد روان کننده استفاده میکنند. این مواد از طریق دستگاهی با فشار از طریق مقعد وارد روده‏ها میگردد. برای اماله کردن حتما باید با پزشک مشورت کرد.


آدرس:
http://www.porsojoo.info/fa/node/55347