logo
    از سایت: درگاه پاسخگویی به مسایل دینی (http://www.porsojoo.info)

علت حرام بودن مقاربت در ایام حیض چیست ؟

توسط: modir
تاریخ: 28/9/1385

به‌ صورت‌ مختصر چند علت‌ ذکر می‌شود: 1- یکی‌ از مهمترین‌ عوامل‌ لازم‌ جهت‌ مقاربت‌ِ مطلوب‌ وجود آرامش‌روحی‌ و میل‌ جنسی‌ است‌ که‌ در اصطلاح‌ پزشکی‌ به‌ آن‌ (Libido) یا میل‌جنسی‌ گویند. یعنی‌ طرفین‌ میل‌ به‌ مقاربت‌ داشته‌ باشند و الا در صورت‌ عدم‌وجود میل‌ از یک‌ یا هر دو طرف‌ عمل‌ جنسی‌ برای‌ طرفی‌ که‌ میل‌ کافی‌ ندارد،نه‌ تنها مطلوب‌ و پسندیده‌ نیست‌، بلکه‌ موجب‌ تنفر نیز می‌شود. در دوران‌قاعدگی‌، سطح‌ هورمون‌های‌ جنسی‌ خانم‌ها (استروژن‌ و پروژسترون‌) کاهش‌می‌یابد و در اثر آن‌ دیوارة‌ داخلی‌ رحم‌ ریزش‌ یافته‌ و خونریزی‌ می‌شود. دراین‌ دوران‌ از یک‌ طرف‌ به‌ علت‌ کاهش‌ هورمونی‌، عواطف‌ و روحیه‌ خانم‌هابسیار حساس‌ و زودرنج‌ شده‌ و کج‌خلقی‌ و بی‌حوصلگی‌ خانم‌ها در این‌ دوره‌بیشتر می‌شود و حتی‌ گاه‌ تحمل‌ بچه‌داری‌ را ندارند و از طرف‌ دیگر خونریزی‌از توان‌ جسمی‌ آنها می‌کاهد (درست‌ مثل‌ این‌ که‌ شما بروید بانک‌ خون‌ و یک‌کیسه‌ خون‌ بدهید) و به‌ این‌ دلیل‌ از نظر پزشکی‌ توصیه‌ کرده‌اند در کارهای‌منزل‌ مثل‌ لباس‌ شستن‌، ظرف‌ شستن‌ و... در این‌ مدت‌ به‌ خصوص‌ روزهای‌اول‌ خانم‌ها را یاری‌ دهید. حال‌ با این‌ اوصاف‌ آیا مقاربت‌ که‌ هم‌ آمادگی‌روحی‌ می‌خواهد و هم‌ آمادگی‌ جسمی‌ صحیح‌ است‌؟ مسلماً در این‌ گونه‌مواقع‌ فقط‌ مردان‌ به‌ لذت‌ جنسی‌ می‌رسند، ولی‌ زن‌ به‌ لحاظ‌ عدم‌ آمادگی‌ به‌اوج‌ لذت‌ جنسی‌ یا اُرگاسم‌ نمی‌رسد و دچار درد ناحیه‌ کمر و لگن‌ و... شده‌ وحتی‌ احتمال‌ سردمزاجی‌ و کاهش‌ میل‌ جنسی‌ حتی‌ در دوران‌ طهارت‌ و پاکی‌برای‌ او وجود دارد. حتی‌ گاهی‌ به‌ علت‌ عدم‌ آمادگی‌ روحی‌ و جنسی‌ِ زن‌،خود مرد هم‌ آن‌ طور که‌ باید لذت‌ نمی‌برد؛ یعنی‌ غدد ترشحی‌ دستگاه‌تناسلی‌ زن‌ که‌ مسیر مقاربت‌ را لزج‌ و آماده‌ می‌کنند، به‌ خوبی‌ فعالیت‌ نمی‌کنندو مقاربتی‌ دردناک‌ همراه‌ با خاطره‌ای‌بد برای‌ زن‌ به‌ دنبال‌ دارد و خود مرد هم‌ به‌ ارگاسم‌ نرسیده‌ است‌. در حالی‌ که‌تمام‌ توصیه‌های‌ پزشکی‌ این‌ است‌ که‌ بهترین‌ مقاربت‌، مقاربتی‌ است‌ که‌ هر دوجنس‌ آن‌ هم‌ در یک‌ زمان‌ و یا با فاصله‌ زمانی‌ اندک‌ به‌ اوج‌ لذت‌ جنسی‌(اُرگاسم‌) برسند. 2- یکی‌ از اهداف‌ مقاربت‌، تکثیر نسل‌ است‌. هر چند از نظر پزشکی‌احتمال‌ آبستنی‌ زن‌ در ایام‌ عادت‌ بسیار کم‌ است‌، ولی‌ در بعضی‌ از قبایل‌یهودی‌ (در اسرائیل‌) که‌ به‌ مقاربت‌ در ایام‌ عادت‌ ماهانه‌ نیز می‌پردازند و درمواردی‌ زنها حامله‌ می‌شوند، بیماری‌های‌ ارثی‌ و نواقص‌ ژنتیکی‌ متعددی‌ دربچه‌ها مشاهده‌ شده‌ و حتی‌ در کتب‌ پزشکی‌ ثبت‌ و ضبط‌ شده‌ است‌. بنابراین‌جهت‌ اجتناب‌ از پیدا کردن‌ چنین‌ فرزندان‌ ناقص‌ الخلقه‌ای‌، اجتناب‌پسندیده‌تر است‌. 3- استراحت‌ جنسی‌ برای‌ هر دو جنس‌ (مرد و زن‌) یک‌ ضرورت‌ است‌، که‌علم‌ نیز آن‌ را ثابت‌ کرده‌ است‌. قاعدگی‌ خانم‌ها وسیله‌ای‌ اجباری‌ است‌ برای‌این‌ که‌ زن‌ و مرد مدتی‌ استراحت‌ جنسی‌ داشته‌ باشند و بعد از آن‌ با میل‌ ورغبت‌ بیشتر در کنار یکدیگر باشند. از طرف‌ دیگر به‌ واسطة‌ افراط‌ دچارخودکشی‌ نشوند. هر بار نزدیکی‌ و مقاربت‌ که‌ همراه‌ با ارگاسم‌ باشد، تمام‌عضلات‌ بدن‌ (حتی‌ عضلات‌ موها که‌ هر کدام‌ از موهای‌ بدن‌ انسان‌ به‌ غیر ازسر و صورت‌ دارای‌ عضله‌ای‌ بسیار کوچک‌ است‌ و موقع‌ بیرون‌ آمدن‌ ازاستخر یا ترس‌ و... منقبض‌ شده‌ و موها را راست‌ می‌کند) به‌ یک‌ باره‌ منقبض‌شده‌ و به‌ شدت‌ از ذخیرة‌ انرژی‌ بدن‌ می‌کاهد. احساس‌ خستگی‌ شدید بعد ازمقاربت‌ به‌ خاطر همین‌ مطلب‌ است‌. سخن‌ معروف‌ بوعلی‌ سینا ـ که‌ کتاب‌ قانونش‌ صدها سال‌ در دانشکده‌های‌پزشکی‌ تدریس‌ می‌شد ـ این‌ است‌ که‌ انسان‌ با هر بار مجامعت‌ یک‌ میخ‌ به‌تابوتش‌ می‌زند و چه‌ بسا در اثر افراط‌، سریعاً به‌ پایان‌ زندگی‌ جنسی‌ و دنیوی‌خود برسد. بنابراین‌ علم‌ حکم‌ می‌کند اجباراً هم‌ که‌ شده‌، در این‌ مدت‌ خود وهمسرتان‌ استراحت‌ کنید. 4- در طول‌ دوران‌ قاعدگی‌، لایه‌ داخلی‌ رحم‌، دهانة‌ رحم‌ و مجرای‌داخلی‌ مهبل‌ ریزش‌ دارند و سطوح‌ و لایه‌های‌ زیرین‌ تا اتمام‌ دوران‌ قاعدگی‌بسیار نازک‌ و شکننده‌ هستند و هرگونه‌ تماسی‌ ایجاد خراش‌ و آسیب‌دیدگی‌می‌نماید که‌ زمینه‌ را برای‌ بروز عفونت‌های‌ بعدی‌ فراهم‌ می‌نماید. 5- اغلب‌ انجام‌ نزدیکی‌ منجر به‌ ایجاد پارگی‌ها (Lacerarions) وآسیب‌های‌ بافتی‌ می‌نماید که‌ در حالت‌ طبیعی‌ به‌ لحاظ‌ حضور ترشحات‌ این‌آسیب‌های‌ جزئی‌ به‌ سرعت‌ و با تکثیر سلول‌ها ترسیم‌ می‌شود. در دوران‌قاعدگی‌ ترشحات‌ طبیعی‌ واژن‌ (مهبل‌) حضور ندارند ]که‌ خود به‌ دلیل‌ اُفت‌هورمونی‌ است‌[ و لذا ترمیم‌ با اشکال‌ مواجه‌ می‌گردد. به‌ همین‌ دلیل‌ است‌ که‌اگر در این‌ دوران‌ نزدیکی‌ صورت‌ گیرد با احساس‌ سوزش‌ و درد توأم‌ خواهدبود. 6- طول‌ دوران‌ سیکل‌ قاعدگی‌ 28 روز فرض‌ می‌شود که‌ تخمک‌گذاری‌14 روز قبل‌ از بروز قاعدگی‌ صورت‌ می‌پذیرد. لذا پیش‌بینی‌ زمان‌تخمک‌گذاری‌ بسیار دشوار است‌. در برخی‌ موارد زمان‌ تخمک‌گذاری‌ به‌ جلوافتاده‌ و در اواخر قاعدگی‌ (قاعدگی‌های‌ طولانی‌) صورت‌ می‌گیرد. لذا برای‌زوجینی‌ که‌ قصد پیشگیری‌ از بارداری‌ را دارند نزدیکی‌ منجر به‌ باروری‌می‌شود. 7- دوران‌ قاعدگی‌ برای‌ اکثر خانم‌ها همراه‌ با دردهای‌ لگنی‌، شکمی‌،کمردرد، احتقان‌ ناحیه‌ شکم‌، احساس‌ سنگینی‌ و درد ناحیه‌ پستان‌ها و...همراه‌ است‌. به‌ علاوه‌ فرد دچار افسردگی‌ و اضطراب‌ و برخی‌ دیگر علائم‌روحی‌ - روانی‌ نیز هست‌. لذا تحمیل‌ نزدیکی‌ در چنین‌ حالت‌ِ بیمار گونه‌ای‌صحیح‌ نبوده‌ و تجربة‌ منفی‌ به‌ بار خواهد آورد که‌ در روابط‌ آتی‌ زناشویی‌ ایجادمشکل‌ خواهد کرد.


آدرس:
http://www.porsojoo.info/fa/node/49857