logo
    Published on Center For Answering Religious Questions (http://www.porsojoo.info)

علت حرمت زنا چیست چرا وطی همسر از دبر مکروه است؟

By modir
Date: 2006-12-19

حرمت زنا حکمت‏های فراوانی دارد؛ از جمله: * جلوگیری از اختلاط نطفه‏ها در جهت مشخص بودن انتساب هر فرد به پدر و مادر حقیقی خویش؛ * جلوگیری از گسترش بیماریهای مقاربتی که در حال حاضر نیز از معضلات بزرگ اجتماعی است (ایدز و ده‏ها بیماری دیگر)؛ * تضمین سلامت خانواده و روابط جنسی؛ * جلوگیری از سوء ظن‏ها و تأمین اعتماد متقابل در خانواده؛ * جلوگیری از گسترش هوس‏بازیها و شهوت‏رانیهای بیحد و مرز در جامعه. نزدیکی با همسر از پشت از نظر بسیاری از فقها مکروه است. البته کراهت آن شدید است. مقاربت از این طریق موجب بیماریهای مختلف جسمی و روحی برای زن میشود. زن نیز معمولاً نسبت به این کار طبعا تمایلی ندارد. احتیاط این است که اگر زن راضی نباشد این کار ترک شود.


Source URL:
http://www.porsojoo.info/en/node/49863