logo
    Published on Center For Answering Religious Questions (http://www.porsojoo.info)

فلسفه محرمیت مادرزن بر داماد چیست ؟

By modir
Date: 2006-12-19

از دیدگاه احکام شرعی، افراد نسبت به یکدیگر ممکن است در یکی از دو وضعیت قرار داشته باشند: الف) محرم ب ) نامحرم محارم، کسانی هستند که اولاً ازدواج با آنان حرام است و ثانیا، نگاه کردن به آنان (نگاه بدون شهوت) اشکالی ندارد و بر آنان نیز، پوشاندن خود در مقابل محارم لازم نیست؛ مانند: خاله، عمه، خواهر، مادر، مادر بزرگ، خواهر، برادرزاده، مادر زن و عروس. البته نوع دیگری نیز از محرمیت وجود دارد که به واسطه عقد ازدواج حاصل میگردد و احکام ویژه خود را دارد؛ بدین صورت که هر چند ازدواج با این گونه محارم حرام است (همچون خواهر زن) ولی نمیتوان بدون پوشش شرعی، به آنها نگاه نمود. درباره فلسفه محرمیت به واسطه عقد گفتنی است که در تمام آیین‏ها، برای مجاز شمرده شدن روابط همسری، یک نوع مراسم و عقدی وجود دارد و این به جهت اهمیت تشکیل خانواده و لزوم حمایت اجتماعی از تشکیل و به رسمیت شناخته شدن آن است. نتیجه خوانده شدن عقد، تنها حصول محرمیت نیست؛ بلکه در همه نظام‏های حقوقی در پی عقد، احکام و مقررات زیادی به دنبال آن میآید. در حقیقت عقد، امضایی است که طرفین برای اجرای قراردادی اساسی و حاوی بندهای متعدد، میدهند. و همان گونه که یک امضای کوچک، قراردادهای بزرگ را رسمی و قابل اجرا میکند، عقد نیز یک چنین وضعیتی دارد. از جمله توابع عقد - هر چند عقد موقت باشد - آن است که «مادر زن» برای همیشه به داماد محرم میشود؛ یعنی، آن که اولاً داماد هیچ گاه حق ازدواج با او را ندارد (با فرض آن که شوهرش فوت کرده و یا طلاق گرفته باشد) و ثانیا لازم نیست حجاب در بین آنان رعایت گردد. البته احکام زیاد دیگری نیز به دنبال عقد مطرح میگردد که فعلاً مجال پرداختن به آن نیست. بنابراین اگر فرضا دختری هر چند کوچک را، برای کسی عقد موقت کنند - اگر چه یک ساعت باشد - مادر آن دختر برای همیشه به داماد محرم میشود؛ گرچه خود دختر پس از عقد نامحرم است. از جمله فلسفه‏های این محرمیت، آن است که کسی در ازدواج بین مادر و دختر جمع نکند. هم‏چنین این کار موجب تحکیم بنیان خانواده میگردد؛ زیرا موجب جلوگیری از روابط غیر اصولی بین داماد و مادر زن میگردد. لازم به ذکر است که این تنها اشاره‏ای اندک به فلسفه چنین احکامی است و بسیاری از حکمت‏های احکام، بر ما آشکار نیست.


Source URL:
http://www.porsojoo.info/en/node/49182