logo
    Published on Center For Answering Religious Questions (http://www.porsojoo.info)

آیا طوفان حضرت نوح عالم گیر بود یا فقط در بخشی از زمین اتفاق افتاده بود و اگر عالم گیر بود دو تا سؤال مطرح می شود اول اینکه بنا به علم هواشناسی که در ستونی از هوای یک متر مربع حداقل 16 کیلوگرم و حداکثر 25 کیلوگرم بخار آب وجود دارد که اگر داشته باشیم حجم 25 کیلوگرم یا 25000 سانتی متر مکعب است و لایه آب به مسافت یک متر مربع یا 100*100 به عبارتی 10000 سانتی متر مربع همین جرم را می داشت با تقسیم حجم بر مساحت قاعده ضخامت آب به دست می آید سانتی متر مربع 2.5 = 10000 / 25000 یعنی آب از ارتفاع 5/2 سانتی متر نمی توانست بالاتر رود (چون حداکثر را محاسبه کردیم) پس شاید یک مورچه که بالای یک سنگ 3 سانتی متری بود غرق نمی شد حال چگونه این آب کشتی حضرت نوح(ع) را بلند کرده البته اگر طوفان در یک منطقه اتفاق می افتاد می گفتیم که باد بخار آب سایر مناطق را به آن منطقه آورده و اصلأ به آن طوفان نمی توان گفت چون بارانی که 2.5 سانتی متر باشد طوفان نیست و دوم اینکه مساحت کشتی سه طبقه حضرت نوح(ع) برابر است با متر مربع 9120=3*3040 که حتی برای پستانداران روی زمین کافی نیست که هم غذا برایشان بردارند هم حضرت و یارانشان خودشان را جا دهند. البته معجزه بودن این اتفاق شاید تمام این محاسبات را با تعریف فوق العاده بودنش حل کند و می باید یک جواب منطقی و علمی داشته باشد که این محاسبات را رد کند چون ماده نه بوجود می آید نه از بین می رود پس آن آب باید هنوز هم موجود باشد که نیست! نکته جالب اینجاست که این محاسبات که من بدلیل کوچک بودن کاغذ خلاصه و بعضی توضیحات را حذف کردم (ولی به کلیه مسئله خللی وارد نشده است) از اعداد آمده در تورات گرفته شده که با این حساب 360000 بار تورات تحریف شده. این اتفاق در قرآن هم آمده که باز یک سؤال می ماند آن هم اینکه این همه آب با علم کنونی غیر ممکن است مگر اینکه از کرات دیگر آورده شده باشد.

By 11
Date: 2006-12-11

برای به دست آوردن پاسخ صحیح این سؤال ابتدا به چند مطلب توجه ‏شود: 1- هدف اصلی کتابهای الهی و به خصوص قرآن این است که ما انسانها از عوامل نزول عذاب الهی غافل نباشیم و تلاش کنیم تا آن عوامل در جامعه ما پیدا نشود و اگر ما نیز مانند آن مردم راه طغیان و عصیان در پیش بگیریم مانند همان مردم گرفتار عذاب الهی میشویم حس کنجکاوی انسان او را وامیدارد که از همه زوایای حوادث دوران گذشته سردرآورد ولی قرآن همه زوایا را نمیآورد و تنها به ذکر آن قسمت‏ها که در زندگی ما مؤثر است میپردازد بر این اساس توقع نداشته باشیم که تمام مسائل ریز مربوط به طوفان حضرت(ع) در قرآن آمده باشد.2- ماجرای حضرت نوح(ع) در شش سوره به طور مفصل ذکر شده است این سوره‏ها عبارتند از: سوره اعراف، سوره مؤمنون، شعرا، قمر، نوح و هود(ع) سوره نوح همه‏اش درباره حضرت نوح است ولی با این حال سوره هود مفصلتر از همه سوره‏ها درباره ماجرای حضرت نوح وطوفانش سخن گفته است. 3- آنچه درباره نوح، طوفان نوح و مردم آن زمان در قرآن آمده است به این صورت است: در زمان حضرت نوح فساد همه جا را گرفت مردم از دین توحید روی گردانیدند عدالت اجتماعی از بین رفت مردم بت پرست شدند اختلاف طبقاتی بسیار زیاد شد پولداران فقرا را پایمال کردند و حاکمان ستمگر بر همه تسلط یافتند خداوند در این شرایط حضرت نوح(ع) را مبعوث کرد به او کتاب و شریعت داد حضرت نوح مردم را به ترک بتها، پیاده کردن عدالت اجتماعی، امر به معروف، نهی از منکر، نماز، راستگویی، وفای به عهد، دوری از گناهان و تسلیم در برابر فرمان خدا دعوت کرد. آن حضرت شب، روز، در نهان و پنهان با تمام توان مردم را دعوت میکرد با این حال مردم روز به روز بدتر میگردیدند در برابر دعوت او سرسخت تر میشدند و کسی به او ایمان نیاورد جز خاندان خودش و کمی از مردم. حضرت نوح از ایمان آوردن مردم ناامید گردید و از خداوند کمک خواست خداوند به او وحی کرد که بر قوم عذاب نازل خواهد شد و همه غرق خواهند شد از سوی خدا به نوح(ع) دستور رسید که کشتی را بسازد آن حضرت شروع به ساختن کشتی کرد مردم وقتی حضرت نوح را دیدند که کشتی میسازد مسخره کردند و هر بار از آن‏جا رد میشدند مسخره میکردند و حضرت نوح هم جواب میداد:ما هم شما را مسخره خواهیم کرد. خداوند برای نزول عذاب علامتی قرار دارد این علامت فوران تنور بود کشتی ساخته شد تنور فوران کرد نوح خاندان خود، مؤمنان و حیوانات را بر کشتی سوار کرد آسمان آب خود را ریخت، زمین آب خود را بیرون داد کشتی بالا آمد و در میان امواج کوه پیکر به راه افتاد همه مردم، زن حضرت نوح و پسرش غرق شدند پس از پایان کار آسمان آب خود را قطع کرد زمین آب خود را فرو برد و کشتی در کوه جودی لنگر انداخت همه از کشتی بیرون آمدند خدا را شکر کردند و به عبادت خدا پرداختند.(المیزان، ج 10،ص 247، تا ص 270، نسخه عربی، چاپ دوم، 1391، ه. ق، 1971 م) 4- حضرت نوح اولین پیامبر اولی العزم است خداوند او را با کتاب و شریعت مبعوث ساخت کتاب او اولین کتاب الهی است و شریعت او اولین شریعت الهی است حضرت نوح پدر دوم انسان حاضر است و پدر پیامبرانی است که در قرآن آمده است جز حضرت آدم و ادریس.(همان) 5-درباره مکان طوفان دو احتمال وجود دارد: الف. طوفان نوح همه کره زمین را فرا گرفت و خاص یک منطقه نبود به خصوص با توجه به آیه‏ای که میگوید: به نوح گفتیم از هر حیوانی یک نر و یک ماده بردار و به کشتی سوار کن. اگر طوفان جهانی نبود این کار ضرورتی نداشت.(همان)ب. طوفان جهانی نبود بلکه در منطقه خود حضرت نوح بود. (تفسیر المنار) . و دلیل این که به او گفته شد از هر حیوان یک نر و یک ماده بردار، این بود که این مخلوقات در این قسمت کره زمین زندگی می کردند (همان طور که نسل ابتدایی انسان در منطقه خاورمیانه زندگی می کرده سپس به مناطق دیگر کره زمین مهاجرت نمودند.6- بد نیست بدانیم که حضرت نوح در سال 1642 پس از هبوط حضرت آدم به دنیا آمد در سال 2242 طوفان روی داد و در سال 2592 پس از هبوط وفات یافت. (ناسخ التواریخ، ج 2-1، هبوط).اما این که آن همه آب کجا رفته؟ مشکل مهمی نیست زیرا اولا آب های فراوانی در اقیانوس ها هم اینک وجود دارد.ثانیا، اگر بخشی از آن آب ها به امر خداوند در زمین فرو رفته باشد برای ما قابل محاسبه نیست (در تاریخ 25/3/82 هنگام حفر تونلی در استان سمنان آبی به جریان افتاد که حجم فراوانی در ثانیه بود و مسؤولین به جای حفر تونل به فکر کنترل این منبع آب عظیم هستند) پس لزوما آن آب ها معدم نشده اند.ثالثا، آنچه که محال است معدوم شدن ماده موجود است ولی تبدل ماده ای به ماده دیگر یا حتی ماده ای به مجرد نه تنها امری است ممکن بلکه ضروری و ثابت است. طبق نظر دانشمندان همه کره زمین در ابتدا پوشیده از آب بوده و بعد از زمان های طولانی دحو الارض صورت گرفته و زمین ها از زیر آب بیرون آمده اند. حال آن آب ها یا به صورت یخ در قطب ها درآمده اند. چنانچه اخیرا گفته می شود اگر یخ های قطب ذوب شوند بخش زیادی از زمین ها به زیر آب می روند یا تبدیل به ماده دیگری شده اند و تبدیل و تبدل غیر از مسأله انهدام است بین این دو مسأله خلط شده است.با توجه به این نکات کاملا علمی و معقول است که در منطقه حضرت نوح آب های فراوانی (از زمین و آسمان) پدید آمده باشند و بعداز اتمام ماجرا بخشی تبخیر و بخشی به زمین فرو رفته باشند و بخشی به ماده دیگر (از قبیل گاز و بخار تجزیه شده باشند) از نظر جغرافیایی شکی نیست که شهر نجف اشرف دارای دریا بوده (بحر نجف) و مکان این بحر هم اکنون موجود است و در نجف از همان منطقه می باشد. در حالی که در این زمان هیچ آبی در این منطقه عظیم وجود ندارد.


Source URL:
http://www.porsojoo.info/en/node/32327