logo
    Published on Center For Answering Religious Questions (http://www.porsojoo.info)

مویز و کاسنی که در روایات آمده , چیست ؟ قمر در عقرب چه وقت را می گویند؟

By 11
Date: 2006-12-06

در روایات از برخی میوه ها و سبزی ها به خاطر خواصی که دارند, تمجید شده است , ازجمله کشمش (مویز) و کاسنی . امیرالمؤمنین (ع ) فرمود: .(1مویز یا زبیب به کشمش و انگور خشک شده می گویند و کاسنی گیاهی معروف است که آن رامی جوشانند. خوردن عرق کاسنی برای بدن مفید است . اصطلاح قمر در عقرب اصطلاح نجومی است و هرگاه مسیر و حرکت ماه در بُرج عقرب که یکی ازبرج های دوازده گانه است , قرار گیرد, می گویند قمر در عقرب است . در روایت آمده است که مسافرت و ازدواج در هنگامی که ماه در محاق (دو سه روز آخر ماه که جرم آن دیده شود) بود یا این که ماه در برج عقرب باشد مکروه است .(2دانشمندان نجومی قدیم منطقه آسمانی را به دوازده قسمت فرضی متساوی تقسیم کرده و هرقسمتی را بُرج نامیده اند. به کلّ دوازده قسمت صورت فلکی می گویند. اسامی این برج ها در مآخذ عربی و فارسی عبارتند از: حمل , ثور, جوزا, سرطان , اسد, سنبله ,میزان , عقرب , قوس , جَدْی , دلو و حوت .ظاهراً اولین کسی که منطقه البروج را به دوازده منطقه تقسیم کرده , ابر خس در قرن دوم میلادی است .(3زمان قمر در عقرب را می توانید از تقویم های نجومی که هر سال چاپ و منتشر می شود و در آن قیدمی شود که فلان شب قمر در عقرب است بیابید. پی نوشت ها:1 بحارالانوار, ج 10 ص 90و ج 9 ص 240به بعد.2 معارف و معاریف , ج 8 ص 370 به نقل از بحارالانوار, ج 5 ص 2543 دائره المعارف بزرگ فارسی مصاحب , ج 1 کلمهء بُرج .


Source URL:
http://www.porsojoo.info/en/node/25211