logo
    Published on Center For Answering Religious Questions (http://www.porsojoo.info)

آتاتورک که بود و با ترکیه چه کرد که نامش در تاریخ ماند؟

By modir site
Date: 2006-10-08

شهرت مصطفی کمال پاشا آتاتورک متولد 1881میلادی و متوفای 1938میلادی می باشد. وی سیاستمدار و سرباز و اولین رئیس جمهور و بنیان گذارترکیهء جدید است . وی در سالونیک متولد شد و در آن جا در مدرسهء نظامی تحصیل کرد و در 1899وارد مدرسهء نظامی اسلامبول شد و درنهضت های سرّی علیه سلطان عبدالحمید, حاکم ترکیه شرکت کرد و با درجه ءسروانی به دمشق اعزام شد و در آن جا جمعیت وطن و حریّت را تأسیس نمود. وی در جنگ طرابلس بر ضدّ ایتالیایی ها شرکت داشت و در دومین جنگ بالکان 1913رئیس ستاد گالیپولی بود. در جنگ قفقاز و فلسطین (1917 فرماندهی داشت و سپس حزب خلق را در ترکیه تأسیس کرد و در 29اکتبر 1923در ترکیه اعلام جمهوری کرد. وی را به ریاست جمهور انتخاب نمودند و بساط خلافت برچیده شد و آتاتورک قانون اساسی ترکیه را ـ که تمام اختیارات را در دست رئیس جمهور متمرکز می کرد ـ تحمیل کرد. حکومت مصطفی کمال , دیکتاتوری یک حزبی بود. وی از ابتدای کار به اجرای برنامهء منظّمی برای اروپا سازی ترکیه اقدام کرد و مذهب را از سیاست تفکیک کرد. از دیگر کارهای وی , ملی کردن شرکت های خارجی , توسعهء صنعت و کشاورزی و تأسیس بانک های ملّی و برقرارکردن ارث مساوی میان زنان و مردان است . مجلس ملّی ترکیه نام یعنی را به مصطفی کمال اعطانمود.(1) (پـاورقی 1.دائرة المعارف فارسی , ج 1 ص 42 با تلخیص .


Source URL:
http://www.porsojoo.info/en/node/12125